Pietro-Mark - Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami | O firmie O firmie

Firma P.W. Pietro-Mark oferuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Naszym głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom Wspólnot Mieszkaniowych komfortu, zadowolenia, pełnej obsługi administracyjno-technicznej oraz księgowej. Wszystkie działania dostosowane są do indywidualnych potrzeb klientów.

O porządek terenu nieruchomości dbają specjalnie przygotowani do tego celu pracownicy - zgodnie z harmonogramem opracowanym wraz z Zarządem Wspólnoty.

W imieniu naszych klientów negocjujemy umowy z dostawcami mediów w celu ustalenia możliwie najkorzystniejszych stawek za usługi. Współpraca z firmami o sprawdzonej pozycji na rynku w zakresie remontów oraz konserwacji pozwala na wynegocjowanie jak najkorzystniejszych warunków obsługi.

Sprawujemy nadzór nad uiszczaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomości wspólne, sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych, przygotowywaniem planów finansowych zgodnie z wolą Zarządu Wspólnoty oraz właścicieli nieruchomości. Właściciele mają zagwarantowany wgląd do wszelkiej dokumentacji dotyczącej nieruchomości.

Współpracujemy z Kancelarią Prawną, która zajmuje się dochodzeniem należności przeterminowanych oraz tworzeniem umów z kontrahentami.

W celu zapewnienia komfortu naszym klientom oferujemy całodobowe pogotowie techniczne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców udostępniamy wgląd do szczegółowych informacji o lokalach , gdzie po zalogowaniu do KARTOTEKI ONLINE można będzie sprawdzić stan własnych płatności, naliczeń, rozliczenia mediów, treść uchwał wspólnoty, najnowsze ogłoszenia jak również podać odczyt licznika.

Pracujemy w oparciu o państwowa licencję nr 17841, nadaną przez Ministra Infrastruktury. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.